Pracownia Rozwoju Osobistego SELF

Pracownia Rozwoju Osobistego Self - logo

Nasza misja

Celem łączącym nas w PRO SELF jest praca na rzecz rozwoju osoby w wymiarze indywidualnym, rodzinnym, społecznym i zawodowym.

Zapewniamy

Indywidualną współpracę z coachem, terapeutą rodzinnym, doradcą zawodowym i psychologiem. Realizujemy projekty unijne

Zapraszamy

PRO SELF
Lublin 20-086, ul Szewska 6a  -  kontakttelefon: +48508117896, e-mail: [email protected]

OFERUJEMY:

 • Coaching personalny
 • psychologiczna diagnoza kompetencji zawodowych i doradztwo zawodowe
 • terapia rodzinna
 • szkolenia grupowe
 • trening kompetencji społecznych

ZESPÓŁ:

Jesteśmy zespołem specjalistów zajmujących się rozwojem  człowieka:

 • psychologów,
 • pedagogów,
 • coachów,
 • trenerów,
 • doradców
 • zawodowych.
 • oferujemy konsultacje indywidualne
 • i zajęcia grupowe. 

KONTAKT:

VIAMED s.c. Pracownia Rozwoju Osobistego SELF

Lublin 20-086, ul. Szewska 6a

Tel.: +48508117896

Email: [email protected]
Rejestracja telefoniczna:

pon-piątek 8.30-18.00

Siedziba główna, realizacja projektów unijnych:

ul. Sławinkowska 120a, 20-810 Lublin

Tel.: +48817466941

Email: [email protected]

JOANNA MIROWSKA-WIECZOREK, JERZY WIECZOREK SPÓŁKA CYWILNA. Pracownia Rozwoju Osobistego SELF, NIP 7122858584 , REGON 432702176 

Podmiot wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Siedziba: Lublin 20-810, ul. Sławinkowska 120a. Tel. 817466941

Adres strony internetowej: proself.viamedline.pl, adres poczty elektronicznej: [email protected], adres portalu: viamedline.pl

Ułatwienia dostępu